Valgmøde om sundhed

Lægeforeningen Hovedstaden inviterede til valgmøde om sundhed d.27.marts.

I panelet var: Stinus Lindgreen (RV) Ken Pattrick Petersson (ALT) Mette Abildgaard (KF) Jette Gottlieb (EL) Martin Geertsen (V) Lise Müller (SF) May-Britt Kattrup (LA) Nick Hækkerup (S)

“Behovet for læger er uendeligt. Vi kan reparere stadig mere, og vi bliver stadig flere, der skal repareres, så på et tidspunkt bliver vi nødt til at prioritere, og det skal være på lægefaglig baggrund” sagde Jette Gottlieb, da hun onsdag repræsenterede Enhedslisten ved et valgmøde arrrangeret af Lægeforeningen Hovedstaden.

Manglen på læger var et af temaerne. Om få år vil 300.000 borgere mangle en praktiserende læge, og der er også mangel på speciallæger på sygehusene. Alle partier i Folketinget på nær Dansk Folkeparti var repræsenteret på mødet, hvor også regeringens og DFs udspil til sundhedsreform var til debat.

Mette Abildgård, tidligere mellem af regionsrådet, nu folketingsmedlem for de konservative, mente ikke, at regionsrådene ville blive savnet. “Fordelen er, at ansvaret bliver centraliseret” sagde hun.

Lise Müller fra SF og Stinus Lindgreen fra RV var enige med Enhedlisten i, at problemerne i sundhedsvæsenet, herunder samarbejdet mellem regioner, kommuner og praktiserende læger, kan løses indenfor de eksisterende rammer ,og at det sidste sundhedsvæsenet har brug for er en tidkrævende reform. Det samme påpegede Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet, der gerne ser nye nærhedshospitaler, som skal drives af kommunerne, selv om han erkendte, at det kan de ikke lige nu.

Ken Pattrick Pedersen fra Alternativet forklarede at hans parti gik med i forhandlingerne om sundhedsreformen, fordi de synes, der er forbedringsmuligheder og ville høre om regeringen havde noget spændende at byde på: “Det havde de ikke, og det havde vi så heller ikke. Derfor måtte vi gå.”