Vi lytter til kritik af Sundhedsplatformen

Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem

I Enhedslisten er vi lige så frustreret som andre over de mange fejl og mangler, der dukker op omkring Sundhedsplatformen – det er langt fra det, vi blev lovet.

I Enhedslisten har vi hele tiden haft fokus på at finde frem til manglerne og en tidsplan for at få dem udbedret. Desværre blev det først rigtig taget alvorligt, efter en kritik fra Rigsrevisionen.

Der har siden starten af 2018 været nedsat et dialogforum om Sundhedsplatformen med repræsentanter fra faggrupper blandt de ansatte, der arbejder med Sundhedsplatformen, samt repræsentanter fra den centrale administration og politikere. Her kommer der tilbagemeldinger om, hver der fungerer dårligt, og hvad der fungerer bedre.

Der er løbende afsat flere penge til forbedringer af systemet og opsætningen, så det bliver lettere for brugerne, de ansatte. Der bliver foretaget evalueringer i form af spørgeskemaer til de ansatte.

Vi har desværre fået at vide, at det tager tid at udbedre alle manglerne ved medicinmodulet, men flere forbedringer er på vej. Ligesom der har været problemer med at få data ud. Vi har fået at vide, at der nok går 3-4 år, inden systemet er så godt opdateret, at der opnås tilfredshed blandt brugerne på omkring 90%. Det var heller ikke noget, vi fik at vide fra start.

Det er ikke acceptabelt, hvis nogen får at vide, at de ikke må kritisere Sundhedsplatformen. Men jeg mener, at Liberal Alliance fører en politisk kampagne; der er jo snart valg. En kampagne der skaber frygt, og som bilder folk ind, at vi bare kan nedlægge Sundhedsplatformen og indføre ét nyt it-system for alle regionerne i morgen. Det kan vi ikke. Der skal gennemføres en udbudsproces og det vil koste nye milliarder at opsige aftalerne og indføre et nyt system.

Marianne Frederik svarer i dette indlæg på en artikel fra Berlingske Tidende d. 19.november. Læs artiklen.