Vi lytter til kritikken om Sundhedsplatformen

Af Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

I Politiken d. 17/11 kan man læse, at yngre læger har mistet troen på Sundhedsplatformen. Der referes til en undersøgelse som Yngre Læger har gennemført.

Undersøgelsen viser, at lægerne i Region Hovedstaden langt fra er tilfredse (10%) med Sundhedsplatformen, og lægerne i Region Midt er tilfredse (87%) med deres elektroniske patientjournalsystem.

Region Hovedstaden har gennemført en brugerundersøgelse i september måned, der viser, at Sundhedsplatformen ikke fungerer godt nok. Det er selvfølgelige ikke acceptabelt.

Men vi skal også huske, at da EPJ blev indført i 2009 i Region Midt, var lægerne stærkt utilfredse: ”87 pct. af de adspurgte læger mener således, at systemet er en tidrøver, og 70 pct. af brugerne har oplevet, at Århus-EPJ har øget deres tidsforbrug med mellem 15-60 minutter hver dag.” (Dagens Medicin 13.10.09) Også her skulle der gå flere år, inden, man opnåede større tilfredshed.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har lavet en lignende undersøgelse, der viser, at 41% er utilfredse og kun 29% tilfredse med Sundhedsplatformen ved den sidste undersøgelse, herunder er kun 13% af lægerne tilfredse.

Det skal blive bedre
I Enhedslisten lytter vi til kritikken. De forbedringsforslag, der er kommet fra de ansatte vedr. Sundhedsplatformen, skal tages alvorligt og gennemføres. De mest nævnte forbedringsforslag er:
• Overblikket over patientforløbene
• Medicineringsprocessen
• Den kliniske dokumentation (for eksempel patientplaner)
• Bestilling, ordination og booking
• Patientflytninger og forløb

Politikerne i Region Hovedstaden følger udviklingen i forretningsudvalget og SP-Dialogforum. Her vil Enhedslisten spørge ind til, hvornår forbedringsforslagene gennemføres.

Sundhedsplatformen blev indført på de sidste hospitaler i 2017, og nu er det gået 2 år, hvor der stadig er problemer. Den centrale ledelser siger, at de sidste rettelser af medicineringsmodulet gennemføres nu. Det hedder, at alle hospitalerne gennemgås med deres ønsker til forbedringer, og ændringerne implementeres.

Enhedslisten medgiver, at det har været en rigtig dårlig opstart, og vi vil vurdere om der sker tilstrækkeligt med forbedringer i 2020. Aftalen med Epic om Sundhedsplatformen udløber i december 2021, så det er nu og i løbet af næste år, vi skal vurdere, om Sundhedsplatformen er god nok.