Vi skal investere i bæredygtig transport

MobilityTech i Ingeniøren 18.februar 2020

Forfatter: Marianne Frederik, regionsrådsmedlem, Enhedslisten

Transportsektoren skal bidrage med en reduktion i CO2-udledningen, og den skal gøre det nu. Derfor har regionerne brug for at kunne regulere i retning af bæredygtig transport. Det skal bane vej for mere cyklisme, offentlig transport og teknologier som BRT-løsninger og elbusser, skriver Marianne Frederik (Ø), som er forfatter til dagens synspunkt.

I en artikel i MobilityTech i Ingeniøren 11.februar omtales en rangordning af europæiske storbyers bæredygtige transport, hvor Storkøbenhavn ligger på en 17.plads. Det er ikke klart, hvad Storkøbenhavn dækker, og bæredygtig transport handler alene om persontransport via kollektiv trafik, samt cyklende og gående. Der er ikke tale om et CO2-regnskab.

Regionsrådet for Hovedstadsregionen har vedtaget et forslag til en udviklingsstrategi, der er til høring i kommunerne. Her foreslås det, at udviklingen skal vendes, så 20% flere vælger kollektive trafikløsninger eller cyklen til arbejde og uddannelse inden 2035, og transportsektoren skal være fossilfri i 2050. Det er meget langsigtede og vage formuleringer.

Transportsektoren er denne eneste sektor, der endnu ikke har bidraget med en reduktion i CO2-udledningen, tværtimod er den steget. Der er derfor brug for handling, nu – og i regionerne har vi brug for flere redskaber til at kunne regulere i retning af bæredygtig transport.

Regionsplaner
Planloven skal evalueres i 2020. Her er der mulighed for igen at indføre en regional planlægning, hvor f.eks. Region Hovedstaden kan lægge overordnede planer for byudvikling, transport og decentrale trafikknudepunkter, hvor der f.eks. er gåafstand fra bebyggede områder til kollektiv trafik.

Der er brug for flere letbaner eller batteridrevne BRT-ruter (hurtigbusser i egen kørebane og med perroner ved stoppestederne). Der er brug for flere elbusser på tværs af ruterne langs ’fingerplanen’. Der er brug for flere supercykelstier samt bedre forhold for cyklende og gående. Der er brug for kombinationer mellem kollektiv transport og cykling.

Flere penge til regional udvikling
Lige nu har regionerne meget begrænsede midler til regional udvikling, der skal dække regional kollektiv transport, miljø- og transportplanlægning, oprensning af forurenede grunde, råstofplanlægning, strategier for forskning og uddannelse mm. Budgetloven skal snart revideres, her er der mulighed for at lempe kravene, så regionerne kan øge investeringerne og bruge af de penge, der er i ’kassen’.

Men der er også brug for ekstra midler til fremtidig investering i en bæredygtig transport; f.eks. når regeringen skal i gang med en ny trafikplan. Flere elbiler er ikke løsningen. Når vi skal medtænke ressourceforbrug og cirkulær økonomi, så er løsningen ikke at udvide vejnettet til f.eks. flere førerløse elbiler.

Der skal selvfølgelig medtænkes løsninger for knap så befolkningstætte områder. Men for store dele af Storkøbenhavn er der brug for en udbygning af kollektiv trafik, også gerne med billigere billetpriser.

Udover at lempe budgetloven kunne Folketinget og regeringen tilrettelægge en skatte- og afgiftspolitik, der fremmer bæredygtig transport. F.eks. en trængselsafgift eller roadpricing.