Vi vil rigtig gerne lytte til sygeplejerskerne

Emilie Haug Rasch, medlem af Hovedstadens Regionsråd for Enhedslisten og næstformand i udvalget for fastholdelse og rekruttering og Annie Hagel, medlem af Hovedstadens Regionsråd og Danske Regioners sundhedsudvalg for Enhedslisten og medlem af udvalget for fastholdelse og rekruttering

Sygeplejerskerne har 12 anbefalinger til, hvordan vi kan få sygeplejersker nok til fremtidens sundhedsvæsen. De efterlyser handling nu.

Ikke overraskende drejer flere af anbefalingerne sig om løn- og arbejdsvilkår.

Konkret foreslår sygeplejerskerne, at de får 5.000 kr. mere om måneden i grundløn, så de kommer op på, hvad folkeskolelærere tjener. Det synes vi egentlig ville være helt fair. Det er ikke rimeligt, at sygeplejerskernes lønudvikling er bundet op på en forældet reform fra 1969.

Vi har som samfund ikke råd til at lade være, mener sygeplejerskerne. Og det kan vi kun give dem ret i. Vi har hårdt brug for sygeplejerskerne på vores sygehuse, og behovet bliver ikke mindre de kommende år. Derfor skal vi have de nyuddannede til at vælge sygehusene som arbejdsplads og de erfarne til at blive.

Bedre arbejdsvilkår
Sygeplejerskerne peger på, at pressede arbejdsdage og for få til opgaverne ikke bare truer sygeplejerskernes helbred, men også øger risikoen for, at de begår fejl der går ud over patienterne. De ønsker såkaldt ”fagligt forsvarlige normeringer”. Det vil sige, at der er ansatte nok til opgaverne på de forskellige afdelinger. Det burde være en selvfølge. Hvis vi skal holde på vores sygeplejersker i regionerne, så skal der være nok af dem, og de skal have tid til at gøre deres arbejde fagligt ordentligt.

Faglighed og erfaring
Sygeplejersker skal bruge tid på de opgaver, hvor det giver mening i forhold til deres faglighed. I udspillet står der, at ”sygeplejersker bruger 39 minutter om dagen på ikke-sygeplejefaglige opgaver”. Det må simpelthen kunne organiseres bedre. Vi kan godt forstå, at det er frustrerende at bruge tid på rengøring og opvask, når der er patienter, der har brug for en.

Vi har brug for de erfarne sygeplejersker på sygehusene. Hvordan vi kan fastholde dem, har vi i Region Hovedstaden fokus på i et nyt udvalg for fastholdelse og rekruttering. Vi ved godt, at løn- og arbejdsvilkår er afgørende. Men mulighed for videre- og efteruddannelse er også vigtigt. I dag er det den enkelte afdeling der skal finde penge til at betale vikarer for dem der er på uddannelse. Vi forslår i stedet en central uddannelsespulje, som afdelingerne kan søge penge fra, så de ikke skal vælge uddannelse fra.

De nye sygeplejersker
Nyansatte skal have introduktionsforløb, så de får en god start på arbejdslivet, anbefaler sygeplejerskerne. Selvfølgelig, men det kræver, at der er ansatte sygeplejersker med tid til at introducere dem.

Derfor skal vi have de 5.000 sygeplejersker, der arbejder uden for faget tilbage. Og så er vi tilbage til start: Det kræver, at vi kan tilbyde ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Sygeplejerskerne kommer med nogle gode anbefalinger, som vi kun kan være enige i. Men at følge dem kræver mere, end vi kan og må i regionerne. Så altså venter vi spændt på, hvad lønstrukturkommissionen kommer med og ikke mindst venter vi igen på de kommende budgetforhandlinger. Vi kan kun håbe på, at regeringen har indset alvoren i den situation, som vores sundhedsvæsen står i – ikke mindst fordi vi mangler sygeplejerskerne.