Medlemmer af regionsrådet

Marianne Frederik

Medlem af:
Forretningsudvalget
Social- og Psykiatriudvalget
SP-dialogforum
Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre
Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Trafikudvalget

Mobil tlf.: 41 43 45 17
Mail: marianne.frederik@regionh.dk

Facebook: Marianne Frederik

 

Tormod Olsen

Medlem af:
Miljø- og Klimaudvalget
Bestyrelsen for Copenhagen Capacity
Danske Regioners bestyrelse

Mobil tlf.: 61 62 47 59
Mail: tormod.olsen@regionh.dk

 

Annie Hagel

Medlem af:
Sundhedsudvalget
Udvalget for Værdibaseret Styring
Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup
De Videnskabsetiske komiteer, Komité C
Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget
Trafikudvalget

Mobil tlf.: 24 62 29 12
Mail: annie.hagel@regionh.dk

 

Torben Kjær

Medlem af:
Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Herlev og Steno Diabetes Center Copenhagen
Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis (formand)
Bestyrelsen for selvejende institution Solgaven
Danske Regioners sundhedsudvalg

Mobil tlf.: 29 39 36 33
Mail: politik@torbenk.net