Regionsledelsen

På det ordinære Repræsentantskabsmødet i 3. kvartal vælges en regionsledelse, som er højeste myndighed for Enhedslisten i Region Hovedstaden mellem Repræsentantskabsmøderne.

Regionsledelsen træffer sine beslutninger indenfor de rammer, som Repræsentantskabet fastlægger.

Regionsledelsen har ansvaret for den daglige drift af Enhedslisten i Region Hovedstaden.

Regionsledelsen består af:

Annette Skinhøj (Rødovre)
e-mail: a.skinhoej@mail.dk
mobil: 23 70 75 61

Gitte Lohse Åkjær (Furesø)
e-mail: gaakjaer@mail.dk
mobil: 44 99 75 09

Grethe Olivia Nielsson (Nørrebro Park)
e-mail: grethe.olivia@gmail.com
mobil: 20 65 68 64

Karl Vogt-Nielsen (Amager Øst)

Ole Eivind Hansen (Østerbro)
mobil: 60 72 11 52
Randi Dahlen (Frederiksberg)

Steffen Deichmann (Nørrebro Park)
e-mail: stede7@gmail.com

Stig Larsen (Albertslund)
e-mail: sl@dkkom.dk
mobil: 29 82 96 59