Medlemmer af ledelsen

På det ordinære Repræsentantskabsmødet i 3. kvartal vælges en regionsledelse, som er højeste myndighed for Enhedslisten i Region Hovedstaden mellem Repræsentantskabsmøderne.

Regionsledelsen træffer sine beslutninger indenfor de rammer, som Repræsentantskabet fastlægger.

Regionsledelsen har ansvaret for den daglige drift af Enhedslisten i Region Hovedstaden.

Regionsledelsen består af:

Cecilie Høgh Egmose (Nordvest)

Helene Forsberg (Christianshavn)

Karl Vogt-Nielsen (Amager Øst)

Marianne Frederik (Amager Øst)

Ole Eivind Hansen (Østerbro)

Sanne Friborg (Bornholm)