Tormod Olsen budgettale

Med den altoverskyggende krise i sundhedsvæsenet, var det helt afgørende for os ved dette års budgetforhandlinger, at vi – til trods for en rigtig dårlig økonomiaftale – skulle prioritere at fjerne nedskæringer på hospitalernes lokale budgetter.

Stram budgetaftale i Region Hovedstaden – uden Enhedslisten

Enhedslisten kan ikke stemme for et budget, der trods nogle forbedringer yderligere vil forringe forholdene for de ansatte og patienterne på hospitalerne.