HALVVEJSSTATUS FOR EN RØD OG GRØN POLITIK

Det er nu 2 år siden, vi blev valgt til regionsrådet. Vi blev det tredjestørste parti og gik fra 4 til 6 medlemmer. Det er vi glade for og takker de mange, der stemte på os. Det betyder, at vi har 1-2 medlemmer i alle udvalg, og derfor kan vi blande os i meget politik.

For at få flertal i Regionsrådet kræver det mindst 22 mandater, det kunne være SD, EL, SF og RV (i alt 24), og det sker indimellem, men langt fra altid, at vi bliver enige. Og ofte er ønsket brede aftaler, dvs. alle partier.

Fra valggrundlag til nu har vi arbejdet for følgende temaer:

1) ”Vi vil se glade medarbejdere”

Det har ikke været nemt. Det har været en turbulent tid med Corona nedlukning, sygeplejerske-strejke, stigende inflation og meget snævre økonomiaftaler og budgetter. Derfor er sundhedssektoren uhyre presset. Vi har peget på løsninger, der skulle forsøge at fastholde de ansatte, men der har ikke været opbakning til det. Senest har vi haft fokus på at undgå fyringer, og det har der været en vis forståelse for.

Vi samarbejder med andre partier, faglige organisationer og patienter for at påvirke beslutningerne om den fremtidige sundhedssektor, herunder Strukturkommissionens anbefalinger.

2) ”Vi vil have lighed i sundhed og sammenhængende forløb”

Vi har stillet forslag om en sundheds- og personalepolitik, der ikke diskriminerer – og det er blev vedtaget.

Vi har støttet en fødeplan, hvor vi har haft fokus på gode offentlige tilbud, mindre fødesteder, flere jordemødre og nye introforløb, samt fødselsforberedelse i små hold.

Vi støtter 72 timers behandlingsansvar, sundhedshuse og lægehuse, samt bedre samarbejde med kommuner og lægepraksis.

Vi støtter flexklinikken for socialt udsatte og lignende tiltag. Samt forskning i, hvad der virker.

3) ”Vi vil udvikle psykiatrien”

Det har ikke været muligt. Antallet af henvisninger til børne- og ungepsykiatrien stiger mere, end ansatteressourcer kan følge med, hvilket medfører lange ventelister, ulighed og utilfredsstillende forhold for døgnophold. Der har været mindst 3 ulykkelige hændelser med svært psykisk syge personer, der har dræbt eller været lige ved. Der mangler personale, og rammerne for at uddanne nye er utilstrækkelige. For mange bliver udskrevet for tidligt og opfølgningen i kommuner og lægepraksis er mangelfuld.

Regeringer har holdt mange taler foran tv-kameraer og lovet, at der kommer nye penge snart, at psykiatriplanerne bliver gennemført frem mod 2030. Ikke godt nok!

Vi vil fortsat samarbejde med organisationer og vores folketingsgruppe om at presse på for at få akutmidler og flere penge, nu!

4) ”Vi vil have trygge fødsler og glade familier”

Vi har været med i arbejdet med regionens nye fødeplan, som rummer forslag til indsatser, som vil gavne både de gravide, deres partnere og de nye små. Og samtidig forbedre jordemødrenes arbejdsmiljø. Vi lægger især vægt på, at fødselsforberedelsen, som er helt afgørende for, at den gode fødsel forbedres markant. Det er fint med et digitalt univers som supplement, men det er slet ikke nok med auditorieundervisning i store hold. Det skal være muligt at vælge undervisning i små hold. Det kræver, at der er jordemødre til at tage opgaven. Så vi skal have flere jordemødre tilbage på vores fødesteder. Heldigvis er det gået den rigtige vej. Vi mangler lige nu “kun” 23 jordemødre. Vi tror på at in-house fødeklinikker og hjemmefødselsordning, styret af jordemødre kan tiltrække flere.

5) ”Vi vil have grøn kollektiv trafik”

Det går i den rigtige retning. Alle nyindkøbte busser er på el, med selvbetjente el-ramper for kørestolsbruger, og det er muligt at medtage enkelte cykler gratis med bussen. Letbanen kommer til at køre i 2025. Og vi har fortsat bevilliget penge til supercykelstisekretariatet.

På trods af trusler om store besparelser for busser og lokaltog, lykkedes det at undgå besparelser for 2024. Men stigende udgifter lurer forude, så der er fortsat brug for at kæmpe for busserne. Vi skal også fortsat følge op på opgaveudvalgets anbefalinger om at gøre kollektiv trafik mere attraktiv. Ligesom, vi fortsat skal samarbejde med trafikselskaber, kommuner, organisationer og folketinget om forbedringer. Mange taler om at skele til Skåne, hvor det er lykkedes. Det vil vi inddrage i arbejdet fremover.

VI VIL FORTSAT SAMARBEJDE med de partier, der slutter op om en rød og grøn politik.

For at få større indflydelse vil vi gerne være endnu flere valgte om 2 år.