Valggrundlag 2017: DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG HANDICAPOMRÅDE

Efter strukturreformen i 2007 er specialiseringen inden for behandling af personer med handicap i høj grad gået tabt, fordi mange tilbud er blevet overtaget af kommunerne, efter at amterne blev nedlagt. Kommunerne presser stadig på for at få en lovgivning, der giver dem større mulighed for selv at skønne, hvilken hjælp de kan nøjes med at give borgere med handicap.

Region Hovedstaden står for en række selvejende virksomheder med tilbud til borgere med behov for hjælp og støtte. Kommunerne betaler for de borgere, som de ønsker at bruge virksomhederne til. Her er man også begyndt at kræve to procents effektivisering. Men da beboerne ikke bliver to procent bedre eller får to procent mindre behov for støtte og hjælp er Enhedslisten imod disse besparelser.