BEDRE BEHANDLING AF MENNESKER MED HANDICAP

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem og kandidat til regionsrådsvalget

Alle er åbenbart enige om, at handicapområdet trænger til et eftersyn og væsentlige forbedringer. Men der er ikke helt enighed om, hvordan.

Enhedslisten støtter, at regionerne får flere opgaver, der hvor det giver mening. Og det gør det, når det handler om det specialiserede socialområde.

Et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne har fået mere end 50.000 underskrifter. Regionerne vil gerne overtage flere af opgaverne via en specialeplan. De fleste kommuner er imod forslaget, selvom det er tydeligt, at opgaverne ikke er løst tilfredsstillende. Det var en fejl at overflytte de specialiserede opgaver fra 14 amter til 98 kommuner, ved kommunalreformen i 2007.

Der er så mange eksempler på, at det ikke fungerer i dag; bl.a. de mange ankesager. I 2019 blev 51 % af de påklagede afgørelser på børnehandicapområdet omgjort på landsplan, og på voksenhandicapområdet var det 46 %. Derfor bør hele området gentænkes.

Der er en evaluering i gang og der planlægges løsningsmuligheder i løbet 2021.

Der er forslag om en specialeplanlægning inden for det specialiserede socialområde, som vi kender det fra sundhedsvæsenet. Regionerne bidrager til evalueringen og er i gang med at undersøge og beskrive udvalgte områder som hjerneskadeområdet.