KAMPEN MOD BUSBESPARELSER

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem og formand for Udvalget for trafik og regional udvikling.

I regionen er vi i gang med budgetforhandlingerne. I det oprindelige budgetforslag var der tale om at spare 56 mio. kr. på busser og lokaltog. Det skyldes stigende brændstofpriser og færre passager. Derfor blev jeg interviewet til Kosmopol i fredags.

Heldigvis ser det ud til, at der er fundet flere penge i form af uforbrugte midler under regional udvikling samt billigere indkøb af el-busser. Så beløbet, der skal spares på busser, er meget mindre. Enhedslisten vil forsøge at fjerne langt de fleste forslag til besparelser og få enkelte forbedringer igennem.

I regionen har vi i flere omgange besluttet, at det skal være mere attraktivt at tage bus, tog og cykel. Derfor bør vi snakke om forbedringer i stedet, og ikke reduktion af nedskæringer.

Budgetforhandlingerne om regional udvikling slutter på mandag.

HVAD MED EN STATSLIG AKUTPAKKE?
Jeg mener, at staten bør bevillige en akutpakke til kommuner og regioner, indtil passagertallet kommer op igen i 2024. Og indtil regeringens udvalg om mobilitet kommer med nogle anbefalinger i 2024. Men sådan er det ikke.

Jeg mener, at folketingspolitikerne skal genbesøge infrastrukturplanen og overflytte penge fra vejanlæg til kollektiv trafik, og fremskynde forbedringer af tog, stationsombygninger, BRT-linjer, og grøn omstilling. Det er dem, der har de store pengesummer. Dansk økonomi er bomstærk, siger finansministeren.