DELAFTALE OM BUSSER OG LOKALTOG

Marianne Frederik, formand for Udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden

Mandag 4.september blev alle partierne i Region Hovedstaden enige om en aftale om regional udvikling, herunder kollektiv trafik. Vi blev enige om at fjerne stort set alle besparelser ved at bruge af uforbrugte midler fra regional udvikling.

Dog er der en mindre forringelse for 300S, da der bliver tale om færre afgange. Udgifterne til buslinjen er steget pga. gener ved letbanebyggeriet og færre passagerer. Det er en midlertidig forringelse, da Letbanen kommer til at køre i 2025.

Der har været tale om at forringe køreplanen for en række borgere, der bruger Frederiksværkbanen, det forslag er også fjernet. Ligesom alle øvrige forringelser er fjernet.

Derudover er der afsat en pulje på 2-4 mio.kr. for at styrke busforbindelsen til Hvidovre Hospital, når de medicinske afdelinger fra Glostrup flyttes til Hvidovre.

Det startede med en udsigt til besparelser på busser for 56 mio. kr. og endte med 15 mio. kr. samt 4 mio. kr. færre på regional udviklingsstrategi.

Der bliver midlertidigt brugt 10 mio.kr fra jordplanen, da der ikke kan findes rådgivere i tilstrækkeligt omfang. Resten af pengene tages af uforbrugte midler under regional udvikling. Og i 2025 bliver indkøb af elbusser 10 mio. kr. billigere.

Jeg har kæmpet for at gøre opmærksom på sparekataloget. Jeg og mange andre har protesteret. Derfor er jeg selvfølgelig glad for resultatet.

Men pga. politiske drillerier, vil de andre partier ikke have Enhedslisten med på regionens pressemeddelelse, fordi Enhedslisten ikke kan acceptere nedskæringerne på sundhedsområdet.

Vi ønsker at bruge de 109 mio. kr. ekstra fra staten til de økonomisk pressede hospitaler og ikke lægge pengene i en reservepulje.