Enhedslisten klar til regionsvalg i Region Hovedstaden med ny spidskandidat

Marianne Frederik fra København er i front på Enhedslistens kandidatliste til efterårets regionsvalg. Marianne er uddannet gymnasielærer og har siddet i regionsrådet siden 2013. Her har hun blandt andet repræsenteret Enhedslisten i regionens miljø- og trafikudvalg. Alle Enhedslistens fem nuværende medlemmer af Hovedstadens Regionsråd genopstiller sammen med 7 nye kandidater. Målet er at nå op på seks og gerne syv pladser i det nye regionsråd.

Herlev Hospital nedlægger 75 stillinger og 20 ansatte fyres - fyringer som kan undgås

Herlev Hospital nedlægger 75 stillinger og 20 ansatte fyres. Årsagen er primært stigende udgifter til kræftmedicin. Men fyringerne kan undgås, fordi der generelt bruges færre midler end budgetteret til medicin i regionen. Derfor har Enhedslisten foreslået at overføre nogle af de sparede midler til Herlev Hospital, men det afviser et flertal af de øvrige partier i Hovedstadens Regionsråd.

Regionsrådsmedlem Marianne Frederik fra Enhedslisten udtaler:

Enhedslisten klar til at frede Herlev for nedskæringer

På næste regionsrådsmøde vil Enhedslisten fremlægge forslag om at modvirke nedskæringerne på Herlev gennem en økonomisk kompensation på 45 millioner.

Vi mener ikke Herlevs problemer kan isoleres til Herlev hospital alene. Hospitalet har oplevet store udfordringer med introduktionen af Sundhedsplatformen, og behandlingerne på Herlev kræver relativt dyr medicin til kræft i forhold til behandling på andre hospitaler. Finansieringen skal ske ved at bruge sidste års overskud på 34 millioner og 11 millioner fra den samlede pulje på 3,3 milliarder til medicin.

Forår for sundhedsvæsenet?

I løbet af vinteren har der været debat om sygehusøkonomien. Det ville være dejligt, hvis vi nu kan stole på de politiske udmeldinger, om flere penge til sygehusene og ændrede styringsformer.

Sundhedskonference

Sundhed for alle – Visioner for et bedre sundhedssystem

Sundhedspolitisk konference 6. maj i Fællessalen på Christiansborg

Se film fra konferencen her:

https://www.youtube.com/watch?v=aJVTXI3dY6o&index=3&list=PLl9eKezIYwA-oBrUptm55VKs-gYCcvXph 

 

Enhedslisten Region Sjælland og Region H

Emneord:

Vigtigt udspil fra regionerne

Forud for Danske Regioners generalforsamling den 6. april har jeg som medlem af sundhedsudvalget været med til at stille forslag om udarbejdelse af en forebyggelsesstrategi.