Enhedslisten klar til regionsvalg i Region Hovedstaden med ny spidskandidat

Marianne Frederik fra København er i front på Enhedslistens kandidatliste til efterårets regionsvalg. Marianne er uddannet gymnasielærer og har siddet i regionsrådet siden 2013. Her har hun blandt andet repræsenteret Enhedslisten i regionens miljø- og trafikudvalg. Alle Enhedslistens fem nuværende medlemmer af Hovedstadens Regionsråd genopstiller sammen med 7 nye kandidater. Målet er at nå op på seks og gerne syv pladser i det nye regionsråd.

Herlev Hospital nedlægger 75 stillinger og 20 ansatte fyres - fyringer som kan undgås

Herlev Hospital nedlægger 75 stillinger og 20 ansatte fyres. Årsagen er primært stigende udgifter til kræftmedicin. Men fyringerne kan undgås, fordi der generelt bruges færre midler end budgetteret til medicin i regionen. Derfor har Enhedslisten foreslået at overføre nogle af de sparede midler til Herlev Hospital, men det afviser et flertal af de øvrige partier i Hovedstadens Regionsråd.

Regionsrådsmedlem Marianne Frederik fra Enhedslisten udtaler:

Enhedslisten klar til at frede Herlev for nedskæringer

På næste regionsrådsmøde vil Enhedslisten fremlægge forslag om at modvirke nedskæringerne på Herlev gennem en økonomisk kompensation på 45 millioner.

Vi mener ikke Herlevs problemer kan isoleres til Herlev hospital alene. Hospitalet har oplevet store udfordringer med introduktionen af Sundhedsplatformen, og behandlingerne på Herlev kræver relativt dyr medicin til kræft i forhold til behandling på andre hospitaler. Finansieringen skal ske ved at bruge sidste års overskud på 34 millioner og 11 millioner fra den samlede pulje på 3,3 milliarder til medicin.

Muskelsvind

Muskelsvindfonden reagerer skarpt på hændelser, hvor respiratorbrugere ikke får den nødvendige hjælp, fordi private plejefirmaer ikke er opgaven voksen. Det er muligt, at »der sidder gode folk på Rigshospitalet, som gør sig en stor umage med at finde ud af, hvordan vi får det her til at hænge ordentligt sammen«. Citat Flemming Pless. Men når borgere risikerer livet, er det ikke godt nok. Så vigtige områder bør ikke underlægges udbud, hvor økonomi bliver et parameter, uanset om en offentlig instans eller private firmaer vinder opgaven.

Almene medicinere er velkomne på 1813

I hele akuttelefonens tid har regionsrådet gerne villet have flere almene medicinere tilknyttet 1813. Men fordi deres interesseorganisation PLO nu i over tre år har frarådet dem at tage stillingerne, er det blevet begrænset. Når PLO-medlemmer uafladeligt påstår, hvilken katastrofe 1813 er (har den desværre været i nogle tilfælde), kan man undre sig over, at de ikke søger stillingerne for at forbedre situationen. Men PLO's interessepolitiske kamp er åbenbart vigtigere for dem end borgernes liv og helbred, der nok kan sætte lægeløftet i perspektiv.

Forår for sundhedsvæsenet?

I løbet af vinteren har der været debat om sygehusøkonomien. Det ville være dejligt, hvis vi nu kan stole på de politiske udmeldinger, om flere penge til sygehusene og ændrede styringsformer.