Kandidater til Regionsvalg 2017

1. Marianne Frederik
66 år, uddannet gymnasielærer og bor på Amager. Blev valgt til regionsrådet i 2013 og har siden været medlem af Erhvervs- og Vækstudvalget samt IT- og Afbureaukratiseringsudvalget. Siden slutningen af 2016 også medlem af Forretningsudvalget og gruppeformand.
– Jeg interesserer mig især for bedre kollektiv trafik og grøn omstilling, samt mere lighed i sundhed med inddragelse af borgere og ansatte.

 

 

2. Tormod Olsen
34 år, kommer fra Hillerød og bor nu i København på 12. år.
– Jeg blev far for et lille år siden og til daglig arbejder jeg som politisk rådgiver på Christiansborg. Jeg har brugt denne valgperiode til at kæmpe for miljøet, den kollektive trafik, imod nedskæringer og for god arbejdsforhold. Det har mest været i benhård
 opposition, men det er også lykkes at få ting igennem. Jeg er kommet godt ind i sagerne og ønsker at fortsætte kampen.

 

 

3. Annie Hagel, Helsingør. Journalist og master i professionel kommunikation. Medlem af Hovedstadens Regionsråd siden 2014.
Medlem af sundhedsudvalget og Letbanens bestyrelse. Interesseområder: Sundhed, forebyggelse, kommunikation og kollektiv trafik.

 

 

 

 

4. Torben Kjær, 61 år, oprindeligt landmåler, bor i Hillerød, er medlem af
Danske Regioners sundhedsudvalg, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Samarbejdsudvalgene vedr. almen praksis samt kiropraktik (formand), Følgegruppen for Nyt Hospital Nordsjælland
– mine mærkesager er sammenhængende forebyggelse, mindre magt til industrien og dens fonde, mere forskning i forebyggelse, sygdoms- og årsagsforståelse, praktiserende læger til alle – gerne med regionspraksis, ligestilling af psykiatri med somatik og af personer med handicap, at borgerne bestemmer over deres data og nye hospitaler vi kan være bekendt – med køkken!

 

 

5. Susanne Langer, Nordvest-Københavner. Medlem af regionsrådet nu i 6 år.
– Jeg repræsenterer Enhedslisten i Danske Regioners bestyrelse, hvor jeg til en start som den eneste har bekæmpet kravet om 2% produktivitetsstigninger så længe jeg har siddet der. Nu er resten minus Venstre kommet med på den vogn. I psykiatriudvalget: i tæt samarbejde med kvalificeret bagland kæmper jeg for mere samtale, mere psykoterapeutisk tilgang, mere inddragelse, tidlig og forebyggende indsats, tættere samarbejde mellem kommuner og region. Arbejdsmiljø er og har været en mærkesag, kan ikke skilles ad fra kvalitet for patienterne.

 

 

6. Torben Conrad, 70 år og har været faglig aktiv siden 1967 hvor han var initiativtager til dannelse af edb-fagets organisering. Efter en lang karriere i blandt andet PROSA er han i dag forhandslingskonsulent i FADL.
Mine mærkesager:
– arbejdsmiljøet på hospitalerne skal højnes

– psykiatrien skal styrkes, og med en “psykiatripakke” der sikre mere personale, flere sengepladser, mindre tvang og større fokus på flere behandlingsformer.
– Sundhedsplatformen og IT skal ikke erstatte de varme hænder – men forøge dem.

 

 

7. Annette Skinhøj, Rødovre, Farmaceut
– Har tilbragt det meste af mit liv i den private medicinindustri i diverse produktudviklingsafdelinger. De første 15 år med dyreforsøg, de næste 15 med kliniske undersøgelser og de sidste 10 med forhandling om nye lægemidler med myndighederne i EU og USA
– Vil bruge mit kendskab til lovgivningen og medicinindustrien til kritisk at følge dette område
– Lobbyisme fra en kapitalstærk industri overfor et offentligt sundhedsvæsen under konstante besparelser er en farlig cocktail.

 

8. Stig Larsen, 61 år, IT-konsulent, kandidat i kommunikation og biologi fra RUC. Bor i Albertslund på Vestegnen. Medlem af Integrationsrådet i Albertslund. Bestyrelsesformand for DIK, Danmarks Internationale Kollegium. Medlem af Regionstandlægeklagenævnet.
– For mig handler politik om mennesker og hvordan vi indretter et samfund der har plads til alle mennesker. Desværre går udviklingen i den modsatte retning, samfundet udstøder flere og flere, her er det hensynet til kapitalen der tæller. Det skal kunne betale sig.
– Det er noget man oplever tydeligt på Vestegnen hvor arbejdsløshed, sygdom og for tidlig død er noget som rammer alt for mange. Derfor skal det ske en sundhedsløft for de mest udsatte. Vi kan gøre det meget bedre, og måske kan det oven i købet betale sig.
– Alt for mange mennesker på Vestegnen lider under trafikstøj, det skal vi gøre noget ved. Det kræver en udbygning af den kollektive trafik og en begrænsning af biltrafikken.
– Vi skal gøre en meget større indsats på miljø- og klimaområdet. Regionen skal være en fossilfri region. Til gengæld kan vi godt spare på de mange erhvervsstøtteordninger.

9. Niels Peter Arskog, 72 år, journalist, Lyngby 

 

 

 

 

 

 

10. Marianne Dithmer, 53 år, sygeplejerske og underviser, Herlev
Min primære interesse for at blive politiker i Region H har jeg, fordi jeg synes det bliver tiltagende svært at se, at vi har lige adgang til sundhed i Danmark. En af kerneværdierne i velfærdstaten. Tiltag som stigende egenbetaling, privathospitaler og sundhedsforsikringer til folk i arbejder kalder jeg ikke “lige adgang til sundhed”.

Et andet vigtigt aspekt af den lige adgang til sundhed er, at man kan komme derhen, hvor man kan få hjælp uden en bil, til en rimelig penge og i rimelig tid. Regionen tager de overordnede beslutninger om trafik og miljø. De beslytninger vil jeg gerne have indflydelse på.

 

11. Morten Riis, 40 år, tømrer, Gudhjem

 

 

 

 

 

 

12. Eva Marianne Thune Jacobsen, 72 år, fysioterapeut, Vanløse

 

 

 

 

 

 

13. Sofie Frank Larsen Jørgensen, 34 år, sygeplejerske, Valby
– Besparelser og forringelser gennemsyrer vores sundhedssystem og det har fatale konsekvenser for borgere/patienter og for medarbejdere.
– Vi skal konstant spare og effektivisere og alt imens vi gør det, skal vi kigge patienterne på hospitalerne og borgerne i kommunen dybt i øjnenen og forsikre dem om, at det hele nok skal gå… Men det går ikke og det må stoppes. Værdigheden og den høje behandlingsstandard er forsvundet og alle lider under det. Derfor har jeg nu aktivt meldt mig ind i kampen, for at forsøge at ændre denne galskab

 

 

14. Saiar Youssef, 46 år, selvstændig, Allerød

15. Lisbeth Pedersen, 68 år, sygeplejerske, Hvidovre

16. Mette Bang Larsen, 40 år, uddannet i sundhedsfremme, Frederiksberg

17. Trine Henriksen, 54 år, kemiker, Gladsaxe

18. Steen Andersen, 58 år, leder af behandlingsinstitution, Brøndby

19. Lisbet Møller, 71 år, pædagog, Hundested

20. Mads Hauptmann Larsen, 41 år, Islands Brygge, København

En kommentar

Der er lukket for kommentarer