15,6 mio. kr. ekstra til lægesekretærer

Enhedslisten glæder sig over, at der er fundet 15,6 mio. kr. til at fastholde lægesekretærer og evt. rekruttere nye. De 10 mio. kr. er fundet via et underforbrug, der fremkommer ved 4.økonomirapport 2018 og de 5,6 mio. kr. ved uforbrugte midler afsat til ekstra lægesekretærer. Pengene overføres til budget 2019.

Desværre er det engangsbeløb. Enhedslisten havde foretrukket, at de blev afsat i budgettet som faste beløb, da der er brug for lægesekretærerne:

– De kan understøtte overgangen til det nye landspatientregister LPR3.

– Sekretæren kan være den patientansvarlige forløbskoordinator, der bl.a. indebærer, at hun har ansvar for effektuering af lægens visitation og kvalitetssikring af data. Hvor det er sekretæren, der registrerer og afrunder besøget, så alle parter bliver tilfredse, og så
udredningsretten bliver registreret korrekt og til tiden.

– Lægesekretærerne kan generelt understøtte hospitalernes kerneydelse som undersøgelser, behandling, patientens sammenhængende forløb, administration, forskning, registreringer mm.

Derfor vil vi opfordre hospitalets ledelser og regionsrådet til at fastansætte lægesekretærer.

Hilsen Marianne Frederik, regionsrådsmedlem, Enhedslisten