Familier bør have ret til en god start

Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden

Gratis fødselsforberedelse i små hold, og ingen skal sendes hjem fra fødegangen, før de er klar. Sådan burde det være. Men som vi ved, er virkeligheden, at mange må klare sig med fødselsforberedelse i auditorier, med mindre de har råd til at betale for privat undervisning. Og de fleste fødende sendes hjem få timer efter fødslen, uanset om de er klar eller ej.

Derfor er det velkomment, at Mødrehjælpen nu er i gang med at samle underskrifter på et manifest med seks krav til politikerne. De to af dem har ordlyd som nævnt herover.

Det er ikke ny viden, at en tryg og god fødsel er afgørende for det gode børne- og familieliv. Alligevel formår flertallet af politikerne på Christiansborg nok at opfordre de unge til at få flere børn og helst tidligt, men følger ikke op med de beslutninger og bevillinger, som er nødvendige for at sikre den gode fødsel og en tryg start på familiens liv.

I Region Hovedstaden har vi, Enhedslistens medlemmer af regionsrådet, heldigvis været med til at beslutte ”in house” fødeklinikker og en regional hjemmefødselsordning, som giver mere ro og tryghed til både jordemødre og fødende. Ligesom vi har fokus på, at jordemødrene skal have god tid til kontakten med de gravide og fødende og vi ønsker, at de der har behov for det, skal have den samme jordemoder i hele forløbet. Og selvfølgelig skal ingen sendes hjem, før de er klar.

Desværre ved vi også, at der mangler jordemødre til de nødvendige opgaver, så de jordemødre, der arbejder på fødeafdelingerne, har alt for travlt. Derfor må vi også til stadighed gøre, hvad vi kan for at gøre jordemødrenes arbejdsmiljø bedre, så flere får lyst til at søge de job, der er. Måske kan nogle opgaver flyttes – men først og fremmest skal der flere jordemødre og bedre normeringer til. I Region Hovedstaden er flere nye flotte kvinde- og barn centre på vej. Hvis de skal fungere efter hensigten, har regionen brug for økonomi og støtte fra vores kolleger på Christiansborg.

Jeg har derfor skrevet under på Mødrehjælpens enkle og egentlig ret beskedne krav, og kan kun opfordre andre til at gøre det samme. Skriv under her.