Behov for ekstraordinært løft af psykiatrien

Marianne Frederik, medlem af Regionsrådet Hovedstaden

Psykiatrien har længe været underfinansieret i forhold til stigningen af de mange mennesker med psykisk sygdom. Problemerne viser sig bl.a. ved lang ventetid, mange genindlæggelser, vold og stigende tvang, selvom der gøres en stor indsats for at minimere tvang. Mennesker med psykiske lidelser har i gennemsnit en meget kortere levealder.

Der er brug for flere sengepladser, flere bosteder, mange forskellige typer af faggrupper og mentorer, mere uddannelse, flere forskellige typer af aktiviteter på indlæggelsesstederne, så der også er plads den enkeltes personlighed.

Der er brug for at renovere bygninger og indrette dem efter nye metoder, hvor f.eks. pårørende inddrages.

Der er brug for ekstra ressourcer i såvel regioner som kommuner, så samarbejdet kan forbedres omkring indlæggelse, forebyggelse, aflastning og recovery.

Enhedslisten vil sætte det på dagsordenen ved økonomiforhandlingerne og finansloven.

Til en start går vi efter 1 mia. kr. ekstra. Og der skal igangsættes et forløb med en 10 årsplan, hvor man inddrager de forskellige organisationer og fastlægger en tids- og handleplan, der er finansieret.