Chikanefrit miljø for de ansatte i regionen

”Jeg er rystet over, at op til 25% af FOAs medlemmer i en ny undersøgelse udtrykker, at de har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år. I langt de fleste tilfælde står en borger eller en patient bag den krænkende adfærd, og de fleste tilfælde foregår det i kommunerne, men det kan også forekomme i regionen.” Sådan lyder det fra regionsrådsmedlem, Marianne Frederik.

Andre undersøgelser og udsagn viser, at det også sker inden for andre personalegrupper. F.eks. blandt sygeplejerskerne, her har 16% svaret, at de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Også her er det mest borgere, der står bag den krænkede adfærd, men det sker også, at den kommer fra kolleger og ledere. Heller ikke lægefaget er en undtagelse. Ligesom det kan ske inden for andre faggrupper.

Marianne Frederik har derfor stillet spørgsmål til administrationen i regionen om:

• Hvorvidt er der lavet undersøgelser om omfanget af seksuel chikane på regionens arbejdspladser?
• Hvorvidt findes der en personalepolitik på området. (fx på de enkelte hospitaler / afdelinger).
• Hvorvidt findes der en guide til, hvordan sundhedspersonalet kan håndtere uønsket opmærksomhed.
• Hvordan kan ansatte tale med andre om problemerne?

Intentionen med spørgsmålene er at sikre, at der findes en guide til, hvordan man kommer i gang med at tale om problemerne og mulige dilemmaer, samt retningslinjer for, hvordan man håndter uønsket opmærksomhed.

Vi skal arbejde hen imod chikanefri arbejdsmiljøer.