Collstropgrunden er en reel miljøkatastrofe

Frederiksborg Amts Avis 16/10 2023

Af Tormod Olsen, regionsrådsmedlem Region Hovedstaden og medlem af Danske Regioners bestyrelse. 

I Enhedslisten Region Hovedstaden har vi længe talt om behovet for at få oprenset de forurenede grunde, der er i vores region. Det gælder ikke mindst de fire såkaldte generationsforureninger.

Nu viser nye undersøgelser, at den største generationsforurening i vores region, Collstropgrunden, er langt mere forurenet end vi troede – og det var ellers en del.

Forureningen er meget alvorlig
Jeg har besøgt Collstropgrunden flere gange i embeds medfør. Heldigvis er grunden lukket af for offentligheden, da den er forurenet med arsen, der blandt andet er kræftfremkaldende.

Det var min frygt, at forureningen på Collstropgrunden ville vise sig at være meget mere alvorlig – og den frygt er nu desværre blevet bekræftet. Hvis giftstoffer som arsen breder sig ud fra grunden vil det være katastrofalt – ikke mindst, hvis det siver ned i vores grundvand eller ender i Esrum Sø, der ligger ret tæt på.

Den kortsigtede plan er da også at holde forureningen inde på grunden ved hjælp af barrierer. Jeg vil følge meget tæt med i, om de aftalte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige.

Løber regeringen fra regningen?
Men på et tidspunkt, skal vi påbegynde en reel oprensning af den store grund og ikke bare afværge spredning af forureningen. Det bliver dyrt – meget dyrt. Og i Region Hovedstaden har vi på ingen måde mulighed for at finde de midler i vores meget stramme budget, hvor vi i forvejen skærer ned mange steder.

Min næste frygt er derfor, at regeringen løber fra deres ansvar med penge til fase to og tre af den finansieringsplan der er for generationsforureningerne.

Jeg venter stadig på at blive indkaldt til det møde, der i følge aftalen skal holdes i 2023. Derfor vil jeg tage det op på næste møde i Danske Regioners bestyrelse, så vi kan få rykket regeringen, så vi kan påbegynde oprensningen.