CORONA – HENSYN TIL BÅDE HELBRED, ØKONOMI OG DEMOKRATI

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Der er ingen tvivl om, at der er meget bred opbakning til at tage bekæmpelsen af Corana-virussen alvorligt.

Myndigheder og regering har taget en række initiativer, og medierne har været med til at viderebringe de vigtige informationer. Alle politiske partier på Christiansborg har taget vidtgående beslutninger. Her har Enhedslisten været med til at sørge for løbende evalueringer og udløb af de vidtgående indgreb, mulighed for at anke uberettigede indgreb og komme for en dommer, samt sikret økonomisk tryghed til alle lønmodtagere, arbejdsløse, syge og udsatte grupper i denne krisesituation.

Sundhedspersonalet, også dem der er tiltrådt ekstraordinært, gør en kæmpe indsats. Langt de fleste borgere har forstået alvoren og hjælper til, hvor man kan.

Når sygdomsforløbene efterhånden ebber ud, måske om en måned eller to, kommer der et økonomisk efterspil. Det koster at sætte ind med en øget indsats, og bagefter skal sundhedspersonalet i gang med at afvikle pukler af opgaver, da borgere venter med andre sygdomsforløb, operationer mv. Derfor bør budgetloven lempes, regioner og kommuner skal have økonomi til at dække de nødvendige udgifter, som følge af Corona-virussen, så de ikke efterfølgende skal ud i en sparerunde.

Rigtig mange møder og aftaler bliver, forståeligt nok, aflyst for tiden. Derfor er det helt centralt at vurdere tidsplaner for budgetforløb og økonomiaftaler, så alle parter fortsat inddrages i processen.

Lige nu skal vi passe på hinandens helbred. På sigt må vi tage drøftelsen om at sikre regionen tilstrækkelig økonomi og sikre inddragelse af personalegrupper og politiske partier.