DER TALES MEGET OM SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Der tales og skrives meget om ulighed i sundhed, men der besluttes meget lidt, der giver effekt. Det er ikke, fordi der er nogen nemme løsninger, der udjævner ulighed i sundhed på kort tid. Så længe der er stor social ulighed i samfundet, så genspejles den også i sundheden. Men der er givet mange anbefalinger, og der kan gøres noget på både kort og lang sigt.

På kort sigt kan det f.eks. være ordentlig fødselsforberedelse og forløb i barnets første år, hvor de sundhedsansatte har tid til familierne, især til dem der har ekstra behov.

Det drejer sig om god kommunikation mellem sundhedsmyndigheder og patienter, og ekstra tid til dem, der har behov.

Det drejer sig f.eks. om ad åre at indføre gratis tandpleje og psykologhjælp, som Enhedslisten har foreslået i Folketinget, startende med de unge.

Det kan være tidlig indsats og øget forebyggelse overfor risikogrupper, og tilstrækkelig opfølgning overfor dem der tidligere har været i behandling.

Det kan være ved at ansætte flere socialsygeplejersker og socialoverlæger, som regionen har gjort og er ved at gennemføre.

Det kan være øget samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger, som så småt er i gang.

Men lige nu er sundhedssektoren uhyre presset med mangel på ressourcer og sundhedsansatte. Vi venter på at regeringen tager det alvorligt.

Og de store strukturelle tiltag som f.eks. billig og let tilgang til det sunde liv, det afhænger især af beslutninger i Folketinget.

Alle partier og regeringen prioriterer det tilsyneladende, men der sker meget lidt. Regionerne er indgået i en ’Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed’ med en række organisationer. Regionerne har udarbejdet flere dokumenter med anbefalinger og tiltag.

Danske Regioner – Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

I Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og Danse Regioner hedder det:

”Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale, der skal sikre en holdbar udvikling af sundhedsvæsenet i lyset af en udvikling med flere ældre og kronisk syge, med fokus på styrket sammenhæng, nærhed og lighed”. Det er dog udskudt.

Jeg er meget enig med udmeldingen fra Lægeforeningen, at det skal gennemsyre dansk politik, at ulighed i sundhed skal mindskes. De opfordrer til en Folkesundhedslov.

Lægeforeningen: En folkesundhedslov kan mindske ulighed i sundhed