Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er i gang i Region Hovedstaden

Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Enhedslisten glæder sig over tilslutningen til vores forslag om at styrke samarbejdet om det nære sundhedsvæsen i Region Hovedstaden inden for de eksisterende organisatoriske rammer.

Enhedslisten har bedt om at få et overblik over, hvad der findes af samarbejde på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Der findes allerede 35 igangværende projekter.

Gode eksempler som telemedicinsk behandling, geriatriske teams, Huset for psykisk sundhed, fælles medicinsk ambulatorium, samarbejdsaftale om socialt udsatte borgere, kommunale rehabiliteringspladser på hospitalerne og tværsektoriel stuegang, aktiv patientstøtte og tværsektorielle netværksmøder i psykiatrien.

De mange forslag der er i sagen, og de nye der fremkommer efter en drøftelse på mødet i Forretningsudvalget 7.maj viser, at det kan lade sig gøre at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, uden store strukturændringer og bureaukrati.

Blandt nye forslag kan nævnes flere sundhedshuse, mere hjemmebehandling, flere teams på tværs af sektorerne, øget inddragelse af borgerne i løsningerne.

Der er ikke brug for at nedlægge regionerne, men brug for at styrke økonomien, øge antallet af ansatte, fordele opgaverne på ny og fastlægge en uddannelsesstrategi samt udbygge det eksisterende samarbejde.

Forslag om at styrke den nære sundhed