Drop karakterkravet til Erhvervsuddannelserne

Annie Hagel, regionsrådsmedlem

Fra 2015 har det været et krav til de unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, at de skal have 02 i dansk og matematik. Ideen var at højne fagligheden og mindske frafaldet på uddannelserne. I stedet har det betydet færre elever på erhvervsuddannelserne, og at kriminaliteten er steget blandt de drenge der blev ramt af karakterkravet. Det viser ny forskning fra Vive (det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd og Rockwoolfonden.

”Adgangskravet er en indirekte etnisk diskrimination. For dem, der får de laveste karakterer i skolen, er ofte drenge med anden etnisk baggrund”, siger Helle Rabøl Hansen, jurist og postdoc på DPU til Information.

Det, der kom ud af adgangskravet var ikke, at den faglige kvalitet blev højnet, men at restgruppen af unge af unge uden uddannelse blev større, og det har drevet flere unge ind i kriminalitet, siger hun.

Børn af faglærte klarer sig bedst
Interessant i denne sammenhæng er det, at anden forskning viser, at det ikke er højtuddannedes børn der klarer sig bedst på erhvervsuddannelserne. Børn af faglærte har det laveste frafald, men de har ikke nødvendigvis klaret sig godt i grundskolen. Altså har karakterkravet spændt ben for unge der kunne have klaret sig fint på en erhvervsuddannelse, men i stedet blev kriminelle. Det er da spild af gode unge kræfter. Det adgangskrav er helt misforstået og må bare væk.