EL i hovedstaden: Lønstigninger til sygeplejerskerne skal komme fra Christiansborg

Altinget Sundhed 26.april

Annie Hagel, Marianne Frederik og Tormod Olsen (EL), regionsrådsmedlemmer Region Hovedstaden

Politikerne på borgen skal hæve lønningerne til sygeplejerskerne, hvis lønefterslæbet skal stoppes, skriver Enhedslistens medlemmer af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Enhedslisten stiller forslag i Region Hovedstaden og Danske Regioner om en fælles henvendelse til Folketingets partier og regeringen om lønsituationen i sundhedsvæsenet.

Det er et stort og stigende problem for vores sundhedsvæsen at fastholde og rekruttere personale, især sygeplejersker og jordemødre.

Det er en negativ spiral: Hver gang en jordemoder eller sygeplejerske forlader det offentlige sundhedsvæsen, skal kollegerne løbe hurtigere, så bliver arbejdsmiljøet dårligere, og færre vil søge de ledige stillinger. Derfor ser vi stadig flere vakante stillinger, og den ulykkelige udvikling vil i sidste ende gå ud over patienterne.

Flere jordemødre vil sige deres job op eller slet ikke ansættes i det offentlige sundhedsvæsen, og sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomsten og vil nu gå i strejke.

Lønnen skal hæves af dem på Christiansborg

For lav løn er det helt centrale problem. Men det har regionerne kun begrænsede muligheder for at gøre noget ved.

Regionerne har ikke selvstændig økonomi, men kun, hvad det lykkes at få ved de årlige økonomiforhandlinger med regeringen.

Det er staten, som både betaler og lægger rammen for lønudviklingen. Så når lønnen er det største problem, kan regionerne ikke løse problemerne alene.

Dertil kommer den åbenlyse skævhed mellem såkaldte mande- og kvindefag, som følger af tjenestemandsreformen, som politikerne besluttede i 1969.

Politikerne på Christiansborg må på banen igen. Den negative spiral skal stoppes og erstattes af en positiv udvikling, så vi kan bevare et stærkt offentligt sundhedsvæsen.

De, som har stået forrest under coronakrisen, og som også til hverdag spiller en afgørende rolle i sundhedsvæsenet og samfundet, fortjener en ordentlig og mærkbar anerkendelse.

De har ventet længe nok.