Emilie Haug Rasch’ budgettale ved andenbehandlingen af budgettet

Tak for ordet – og selv tak for et fint forhandlingsforløb, vil jeg gerne sige på vegne af Ø.

“Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark” – Det vil vi rigtig gerne blive ved med at have.  Vi vil rigtig gerne have mere end et sundhedsvæsen der er forsvarligt.

Men lige nu ser vi:

  • Ingen psykologhjælp til familier til meget syge børn på Rigshospitalet
  • Fyringer af kernepersonale
  • Besparelserne i psykiatrien

Ja, jeg kunne desværre blive ved.

Og selvom det efterhånden virker som om, vi kan blive enige om, at der mangler penge, så står vi stadig her – alligevel ser vi nedskæringer, besparelser – eller vil vi virkelig tillade os at kalde det for omprioriteringer?

Kære kollegaer,

Kan vi virkelig forsvare at fyre medarbejdere, når vi mangler dem så meget?

Og hvordan kan regeringen virkelig mene, at vi i regioner og kommuner skal have så stramme økonomiaftaler, når de nu vil love skattelettelser. Det er for mig at se helt utilstedeligt.

Tilbage til vores eget budget.

Vi er glade for at kunne være med i en delaftale om regional udvikling, som jo faldt på plads inden vi forlod forhandlingerne.

Vi ser også gode takter i aftalen om sundhed, hvor flere af de forslag vi bragte til bordet er med. For eksempel er vi glade for forskningspuljen til sygdomme, som typisk rammer kvinder eller personer med en livmoder.

Vi ser også med glæde, at Enhed for klinisk træning videreføres, da de studerende er fuldstændigt essentielle for, at vores region er bæredygtig i fremtiden.

Flexklinikken er et andet godt eksempel på et vigtigt tiltag – men lad mig minde om, at besparelser, fyring af personale og mindre tid på vores hospitaler rammer de borgere, som er i en udsat position, og derfor vil det ikke udrydde uligheden i sundhed, at dette tiltag vedtages.

Som sagt var der flere gode ting i forhandlingerne.

Dog vil vi ikke lade den alt for stramme økonomi være op til hospitalerne at håndtere, og derfor har vi fremsat et fuldt finansieret budgetforslag, hvor vi tilbageruller fyringer og besparelserne i psykiatrien.

Jeg vil tillade mig at svare på Hans’ spørgsmål også. For der er et andet svar. For det er OS herinde, som ikke giver – i det her tilfælde Rigshospitalet – andre muligheder end at spare på dette meget nødvendige område.

Og derfor håber vi selvfølgelig, at I vil stemme for vores budgetforslag og være med til at tage ansvaret for patienter og personale ude på hospitalerne.