Pensionistkortet bevares – måske

DSB, Movia og Metroselskabet har trukket beslutningen om at afskaffe pensionistkortet også kaldet “mimrekortet” tilbage. Det var ellers planen, at kortet skulle erstattes af rabatter på enkeltrejser og pendlerkort, hvilket ville medføre store prisstigninger for ældre, der rejser meget med offentlig transport. Pensionistkortet er særlig populært i København og Hovedstadsområdet, og ifølge DOT ville 12% af pensionisterne i hovedstadsområdet opleve prisstigninger på over 50%

Nu venter vi i spænding på det nye forslag, de tre trafikselskaber vil komme med i forhold til rabat for ældre, der rejser med offentlig transport. Annie Hagel, medlem af trafikudvalget i Region Hovedstaden:

– I Trafikudvalget i Region Hovedstaden følger vi sagen om mimrekortet tæt. Det er jo i stor stil borgere i vores region, der benytter sig af kortet. Vi skal sikre, at den løsning, der kommer, ikke på nogen måde forringer betingelserne for pensionister, der benytter den offentlige transport.

–  Det drejer sig ikke kun om, at kortet er billigere, det handler også om, at det ikke kræver af pensionisterne, at de skal huske at tjekke ind og ud, og at prisen er fast og ikke afhængig af tid og længde på turen.

Det skal være billigere
I Borgerrepræsentationen i København, har Enhedslisten stillet et beslutningsforslag, der skal pålægge Overborgmesteren at rejse sagen overfor Transportministeren med henblik på, at kortet bevares. Karina Vestergård Madsen, der er gruppeformand for Enhedslisten udtaler:

– Vi ved, at det særligt er pensionister i Københavnsområdet, der bruger mimrekortet og derfor risikerer at blive ramt af en omlægning. Derfor er det naturligt, at vi som folkevalgte i København rejser sagen overfor regeringen.

Hun påpeger også, at Enhedslisten støtter trafikselskabernes ønske om at lave en generel pensionistrabat på enkeltrejser som supplement til mimrekortet.

På Christiansborg har Enhedslisten længe foreslået en nedsættelse af taksterne på offentlig transport. Transportordfører for Enhedslisten, Henning Hyllested, siger:

– Operatørerne i den kollektive trafik skal droppe systemtænkningen og sætte passageren i centrum. Jeg vil opfordre Movia, DSB og Metroselskabet til at betragte de ældre, der bruger den kollektive trafik meget, som glade ambassadører for jeres produkter. Og så forstå, at hvis man gør den kollektive trafik billig, som f.eks. pensionistkortet, bliver den også brugt flittigt! Hvis den altså er for hånden. Det var ikke for sjov, at Enhedslisten ved finanslovsforhandlingerne krævede nedsættelse af taksterne med 30% i den kollektive trafik.