Enhedslisten kræver tre milliarder til sundhedsvæsenet og 250 millioner til miljø og kollektiv trafik

Regeringen og Danske Regioner er i gang med forhandlingerne om regionernes økonomi næste år. Enhedslisten kræver et løft på tre milliarder kroner til sundhedsområdet (herunder psykiatrien) og 250 millioner til regional udvikling (herunder kollektiv trafik) og en øget anlægsramme til bæredygtige hospitaler.

Vi skal:

  • Investere i medarbejdernes arbejdsforhold
  • Afsætte tre milliarder til nødvendige investeringer
  • Forbedre den kollektive trafik markant
  • Sørge for, at vores drikkevand er rent
  • Sætte anlægsrammen skal op

 Tormod Olsen, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioner:

“Sundhedsvæsenets største udfordring lige nu er at fastholde og rekruttere personale. Derfor er det afgørende, at regionerne får økonomi til en seriøs og anerkendende investering i medarbejdernes arbejdsforhold – ud over det allerede nødvendige årlige løft på 2 procent.”

“Vi har snart ventet længe på en psykiatriplan, mens psykiatrien bløder. Vi vil afsætte 200 mio. kr. til behandling og opsøgende tiltag indtil der foreligger en plan.”

“Samtidig skal der være økonomi til det nye og vigtige samarbejde med kommunerne og driften af de kommende nærhospitaler. Vi vurderer, at det vil kræve tre milliarder kroner til de helt nødvendige investeringer.”

“Den kollektive trafik lider stadig under, at mange hoppede over i bilerne under coronakrisen – og endnu ikke er kommet tilbage i tog og busser. For at vinde dem tilbage er det nødvendigt at investere i markante forbedringer af den kollektive trafik. Mindre end 250 millioner kroner kan ikke gøre det.”

“Desværre kan regionerne også forvente øgede udgifter til at holde drikkevandet rent. Det store fund af PFOS/PFAS og de stigende koncentrationer af pesticider i drikkevandet kalder på handling her og nu.”

“Både byggeriet af de nye supersygehuse og istandsættelsen af de gamle sygehuse er under kraftigt pres fra stigende priser og problemer med leverancer i byggesektoren. Vi er bekymrede for, at regionerne vil føle sig tvunget til at tænke kortsigtet og vælge de bæredygtige løsninger fra. Men den grønne omstilling kan ikke vente på bedre tider i byggebrancen. Derfor må regionernes anlægsramme følge med de stigende priser.”

“Regeringen må droppe motorveje og satse på bæredygtige løsninger såvel i den kollektive trafik som i de offentlige hospitalsbyggerier. Det vil gavne klimaet – og medvirke til at bremse inflationen.”