Enhedslisten stemmer nej til årets økonomiaftale for regionerne

Et flertal i Danske Regioners bestyrelse har indgået en aftale om næste års økonomi for regionerne. Aftalen giver 1,185 mia. ekstra. Danske Regioners egen vurdering af behovet er 2,1 mia.

Enhedslisten stemmer nej til aftalen.

Aftalen fortsætter tendensen med mindre aftaler år for år og tangerer nu aftalerne fra Helle Thornings og Bjarne Corydons tid. Dækningen af det demografiske træk til flere børn og ældre bliver udhulet af stigende udgifter til medicin.

Enhedslistens repræsentant i Danske Regioners bestyrelse Tormod Olsen:

Grundlæggende vil jeg gerne gentage, at regeringen er ude af takt med virkeligheden. Coronakrisen er ikke overstået, og det er utaknemmeligt at bede personalet løbe endnu hurtigere til næste år. At tro man nu bare kan gå tilbage til almindelig drift er både utaknemmeligt og urealistisk i forhold til pukkelafviklingen og sundhedsvæsenets tilstand.

Sundhedsvæsenets problemer med rekruttering og fastholdelse vil blive øget med aftalen, da den lægger yderligere pres på personalet. Når der ikke er nogen penge til at afhjælpe de nuværende problemer, vil det desværre bidrage til et yderligere pres på andre områder, og den negative spiral fortsættes og forstærkes.

Aftalen indeholder en række fiktive, modsatrettede og uholdbare krav. Regeringen har bedt om fremtidige besparelser på management konsulenter velvidende, at de ikke findes, og det vil gå ud over miljøområdet og cybersikkerhed. Regeringen kræver besparelser på indkøb, men forventer samtidig en grøn udvikling på indkøbsområdet. Men grønne indkøb kræver mere økonomi og indledende investeringer i uddannelse af indkøbsafdelingerne og lokale tilpasninger på hospitalerne.

Jeg må igen sige, at jeg ikke forstår, hvorfor regeringen ikke vil give et relativt lille beløb til at forhindre pesticider i vores drikkevand. Problemet stiger i omfang i takt med, at der laves flere undersøgelser, og er formentlig allerede en trussel mod folkesundheden.
Generelt misser regeringen muligheden for at sætte gang i den grønne omstilling og et Danmark i balance, når den hverken sætter kommuner eller regioner i gang indenfor oplagte områder på miljø, natur og kollektiv trafik.

Eneste positive ting at sige om aftalen er, at den giver et meget tiltrængt løft til fødeområdet. Det er vigtigt, at der sker noget nu, og der er bred enighed fra alle aktører på området om at tiltagene vil øge kvaliteten og trygheden.