Et muligt budget uden fyringer af sundhedspersonale i Region H.

Tormod Olsen, medlem af regionsrådet

Tirsdag d.8.oktober gik budgetforhandlingerne rigtigt i gang i Region Hovedstaden. I Enhedslisten fortsætter vi jagten på et budget uden fyringsrunder og lukning af vakante stillinger.

Regionen er i en bedre økonomisk situation nu end de seneste år. Til dels, fordi årets økonomiaftale med staten er tættere på at dække behovene end tidligere og til dels, fordi tidligere års budgetter har været lagt for stramt. Derfor er der 262 mio. at fordele.

Hospitalerne har meddelt, at de har et udgiftspres på 176 mio. kr. Derfor har Enhedslisten foreslået, at hospitalerne får penge til at dække aktivitetspresset – for ikke at skabe et yderligere arbejdspres.

Budgetprocessen er samtidigt en balancekunst mellem igangsættelse af nye initiativer og at få dækket den stigende aktivitet, så personalet ikke presses yderligere. Som politiker kan det være rigtig dejligt og inspirerende at fokusere på alt det nye og bedre, men vi skal også huske på dagligdagen og sørge for, at de bærende strukturer ikke bryder sammen.

Efter valgkampens mange løfter er det store spørgsmål, hvordan vi skaffer sundhedspersonale nok til det stigende antal opgaver. En start kan være at stoppe de årlige fyringsrunder på hospitalerne. Fastholdelse og rekruttering bliver helt afgørende for at have et godt sundhedsvæsen om bare få år.

På den baggrund ser vi indtil videre en positiv udvikling i forhandlingerne med fokus på at forhindre fyringer og aflaste pres på afdelingerne. Samtidigt ligner det, at psykiatrien igen i år kan få et mindre løft, og vi dermed kan fortsætte genopretningen.