FOKUS PÅ GRØN KOLLEKTIV TRAFIK

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Der holdes for tiden en del forskellige trafikkonferencer. Mange aktører er interesserede i at påvirke indholdet af klimahandlingsplanen og en ny infrastrukturplan.

Fremtidens Transport
Ingeniørforening IDAs konference med titlen ’Fremtidens Transport – klimaudfordringer og løsninger’ bød blandt andet på et interessant oplæg fra Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium, der havde fokus på byplanlægning, transport og klimaaftryk. Hun citerede deres formand Jes Møller: ”Både klimakrisen og behovet for en mere socialt blandet byregion kalder på en markant styrkelse af den regionale planlægning i Hovedstadsområdet – og dernæst i resten af Danmark”

Interessant skal regionerne igen have opgaven med regional planlægning!?

Hurtigbusser
En anden trafikkonference blev holdt af Greater Copenhagen. Her var det mest interessante Movias nye plan om flere BRT-ruter – altså hurtigbusser, der kører i selvstændige vejbaner og med perroner og med el-batteri. Sådan en rute fra Amager til Hvidovre vil give god mening.

I Enhedslisten blander vi os selvfølgelig i debatten og kommer med vores bud på grønne transportløsninger.