FOR MANGE ER UDSAT FOR TRUSLER OG VOLD I SUNDHEDSSEKTOREN

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

En undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at 33% af de ansatte i sundhedssektoren har været udsat for vold og trusler. Det er især SOSU-assistenter og kvinder, der rammes. Kun politiet og billetkontrollører har højere risici.

Heldigvis, er der mest tale om trusler og vold, der ikke er så alvorlig, at det fører til politianmeldelse; kun i meget få tilfælde. Men det er uacceptable arbejdsforhold. Derfor må der til stadighed sættes ind med tiltag. Der skal være flere ansatte og bedre arbejdsmiljø. Der skal være tilstrækkeligt tid til borgerne, og sundhedspersonalet skal uddannes i konfliktnedtrapning.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvor i sundhedssektoren det er værst, på hospitaler, psykiatrien, bosteder, plejehjem, hjemmesygeplejen eller andre steder.

Artikel fra Information om undersøgelsen