Hjemløs og psykisk syg

Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem, Hovedstaden

Antallet af psykisk syge er steget gevaldigt de seneste 10 år, derfor er der brug for ekstra ressourcer her og nu, men der er også brug for en langsigtet plan med en udbygning og udvikling af psykiatrien, herunder flere senge, bedre overgange og mere forebyggelse.

Det skal sikres, at mennesker der er psykisk syge, og har været indlagt, ikke udskrives for tidligt, at der er en plan for det videre forløb og nogen til at støtte og være der, når man kommer hjem i egen bolig eller et bosted.

Det gælder også psykiske syge med misbrugsproblemer, der er hjemløse. De mennesker skal have den rette behandling ét sted, og der skal være den rette opfølgning efter indlæggelse. Der skal oprettes flere bosteder til dem, der har brug for særlig støtte og bolig.

Det er desværre ikke noget nyt, at psykisk syge, hjemløse udskrives til ingenting, men der er kommet flere ikke kun i hovedstadsregionen, men også andre steder i Danmark. Derfor skal der ske noget nu.

I Region Hovedstaden er der ved at blive vedtaget en ny treårsplan, der indeholder en recovery-tankegang, hvor bl.a. den enkelte bliver inddraget i sit forløb, og hvor region og kommuner skal have et mere forpligtende samarbejde. Tidligere patienter prioriterer faste kontaktpersoner, fællesskaber samt varierede behandlingstilbud og opfølgning.

Det kan lade sig gøre, men kræver også flere penge til området. Vi venter spændt på regeringsforhandlingerne og aftaler om regionernes og kommunernes økonomi.