Hospitalsplan 2020 i høring

Hospitalsplan 2020 sendes i høring fra den 20. december til den 11. marts. Det godkender Enhedslisten, selv om vi hellere havde set høringsperiodens start skubbet til januar for at give bedre tid i den anden ende (og fordi vi tror, folk er optaget af andre ting i juledagene).

Vi havde også gerne set mindst et offentligt møde om hospitalsplanen. Vi synes, borgerne i regionen bør have mulighed for at få kendskab til og diskutere deres egen hospitalsplan. Men det må så sikres på anden måde.

Vi ser frem til høringsperioden og de kommende drøftelser, hvor vi vil have særlig opmærksomhed på flere punkter i udkastet:

Sundhedshuse
Sundhedshuse bliver en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen, hvor færre skal indlægges på hospital og i kortere tid. Vi finder det vigtigt at holde fast i de regionale opgaver i sundhedshuset i Helsingør og det kommende sundhedshus i Frederikssund. Også selv om de medicinske senge på hospitalet måske skal bevares, som regionsrådsformanden har åbnet for muligheden af.

Desuden, ønsker vi, at der etableres flere sundhedshuse i et samarbejde mellem region og kommune, hvor det er relevant. Fx på Frederiksberg, når hospitalet lukker. Hvor og hvor mange sundhedshuse, der giver mening, må afhænge af geografi og lokale behov.

Patienthoteller
Vi synes, den foreslåede lukning af patienthoteller skal genovervejes. Vi ved, at personale og patienter er glade for dem. Bliver de ikke brugt nok, kan deres funktion måske ændres, og måske øges behovet med flere ældre, der skal indlægges og ikke bare lige kan komme hjem efter endt behandling. Måske vil der ikke være kapacitet nok i kommunerne? Det ved vi jo ikke. Vi ved, at det tætte samarbejde mellem hospitaler og region skal blive bedre, og at kommunerne tager mange forskellige initiativer for at klare de flere opgaver, som de får på sundhedsområdet. Men hvordan det hele skal gå op med flere ældre, flere fødsler og flere mennesker i det hele taget, står ikke lysende klart.

Sengepladser
Derfor er vi også usikre på, om der er senge nok på vores hospitaler og glade for, at det fremgår af udkastet til hospitalsplan, at behovet for sengepladser skal følges tæt. Ikke mindst i Nordsjælland, hvor Hillerød Hospital konstant lider under overbelægning.

Nærhed
Vi er glade for, at akutklinikkerne bevares, for de nye skærmede fødeklinikker, den nye fødeafdeling på Bispebjerg Hospital og en fælles regional hjemmefødselsordning, fordi det alt sammen giver tilbud nær på borgerne, og netop nærhed er afgørende for borgernes følelse af tryghed og tillid til vores sundhedsvæsen.

Transportmuligheder
Afstand er et forhold, som ikke er med i hospitalsplanen, men en vigtig forudsætning for den. Netop når det gælder nærhed, så er der borgere, især nord på i vores region, som oplever at have langt til behandling. Vi har ikke hverken jyske endsige svenske afstande i vores region, men det kan være besværligt for mennesker uden bil at komme frem og den offentlige trafik er ikke altid tilstrækkelig. Derfor må vi gøre noget ved transportmulighederne for patienter med langt til hospitalet. Hverken afstande eller økonomi skal hindre nogen i at komme til den behandling, de har brug for.

Arbejdsmiljø
Heller ikke arbejdsmiljøet på vores hospitaler bliver nævnt. Skal hospitalsplanen blive til virkelighed, skal der være professionelle, varme hænder nok. Derfor hører det med til opgaven at gøre en markant indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere på vores hospitaler. Uden dem er de fine hensigter i bedste fald overflødige.