Hospitalsplanen skal sikre ordentlige arbejdsforhold

Annie Hagel, medlem af regionsrådet og sundhedsudvalget

Ifølge den hospitalsplan, som Hovedstadens regionsråd skal tage stilling til på tirsdag, kan hospitalsdirektørerne flytte rundt på funktioner og personale, hvis de synes, det giver bedre mening. Det er en konsekvens af, at flere af hospitalerne har fælles ledelse. Det gælder Herlev og Gentofte Hospital, Hvidovre og Amager Hospital og Glostrup Hospital og Rigshospitalet.

Det betyder i praksis, at hospitalerne ligger på flere matrikler, og på den måde har, som det hedder i planen – ”hospitalsdirektørerne råderum og fleksibilitet til at disponere på tværs af matriklerne, hvis det giver en bedre ressourceudnyttelse”. Det vil sige, at de kan flytte medarbejderne fra den ene matrikel til den anden, hvis de synes, det bedre kan betale sig.

Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden udtrykker i et høringssvar til hospitalsplanen bekymring for, om det er endnu et skridt mod ”arbejdsgivers mulighed for at flytte rundt på medarbejderne efter forgodtbefindende med kortest mulige varsel og med lavest mulige omkostningsniveau.” Det giver utryghed og frygt for nedskæringer.

I Enhedslisten forstår vi sygeplejerskernes bekymring og tager den med til regionsrådsmødet på tirsdag.

Det hedder i planen, at ”når der foretages væsentlige ændringer i opgavevaretagelsen mellem et hospitals matrikler, som fx har betydning for hvor borgerne behandles, orienteres regionsrådet i god tid herom”. En temmelig løs formulering, som vi ikke er trygge ved. Vi vil derfor opfordre til, at vi i regionsrådet følger op med en drøftelse af, hvad ”væsentlige ændringer” og ”god tid” er, og om en orientering indebærer, at regionsrådet kan gøre indsigelse. Desuden må vi selvfølgelig sikre, at personalet inddrages i beslutningerne.

Hvis hospitalsplanen skal holde i virkeligheden, er det afgørende, at hospitalerne kan rekruttere og fastholde personale. Det kræver ordentlige arbejdsforhold, herunder indflydelse på betingelserne for det daglige arbejde.