Ikke med i aftale om nedskæringer

Frederiksborg Amts Avis 9.november

Tue Tortzen, byrådsmedlem i Hillerød og Tormod Olsen, regionsrådsmedlem

Jens Mandrup har helt ret i, at Enhedslisten er med i dette års budget. Det er vi af flere grunde, og i særlig grad også for at rulle de besparelser tilbage, som et flertal uden Enhedslisten og DF vedtog d. 18 maj. 2020. De nedskæringer glemmer Mandrup at nævne i sit indlæg.

Tilbage i maj fremhævede vi fra Enhedslistens side, at besparelserne blev presset igennem uden, at man egentlig kendte til budgetforudsætningerne, og vi foreslog derfor at udskyde nedskæringerne til de budgetforhandlinger i september. Det fik desværre ikke opbakning til, selvom der på det tidspunkt allerede var dukket 20 millioner kroner op.

Enhedslisten fremsatte herefter et fuldt finansieret forslag til en reform af det regionale udviklingsområde, så der i stedet for nedskæringer, skulle spares på regionens EU-lobbykontor og Greater Copenhagen erhvervssamarbejdet. Vores forslag blev afvist af flertallet, som helt åbent anerkendte, at der var tale om en politisk prioritering. Vi ville kollektiv transport og klimaet. Flertallet ville EU projekter og erhvervssamarbejdet, og flertallet stemte derfor nedskæringerne igennem.

SF bekendte kulør, da de på regionsrådsmødet for åbent kamera og lige op til budgetforhandlingerne prøvede at få smidt Enhedslisten og DF ud af budgetforhandlingerne, hvis vi ikke ville skrive under på nedskæringsaftalen fra maj. Det fik SF heldigvis ikke opbakning til fra de andre partier, og vi kunne derfor kaste vores kræfter ind i at forhandle flest mulige nedskæringer væk.

Nedskæringerne fra maj var dog allerede sat i værk, og derfor var det for sent at stoppe forringelserne i Nordsjælland. Nu går der så i stedet penge til lyskrydsreguleringer og busbaner andre steder i regionen. Selvom det er fine initiativer, så betaler borgerne i Nordsjælland prisen. Det havde ikke været nødvendigt, hvis ikke nedskæringerne var blevet presset igennem i maj.

Men tak til SF og Venstre i Hillerød, fordi de var med til at sikre kommune-penge, så 380R fortsætter. Forhåbentlig følger byrådet i Gribskov efter.