NY GRØN 10-ÅRSPLAN FOR RENOVERING AF HOSPITALER

Enhedslisten er gået med i en samlet aftale om renovering af regionens hospitaler for syv mia. kr. og en plan for et kvalitetsløft på seks mia kr.
 
Aftalen betyder, at vi på trods af regeringens alt for stramme anlægsloft, kan nå 2025-målet om at nedsætte regionens CO2-udledning med 60%.
 
Samtidigt slår aftalen fast, at sociale klausuler og kædeansvar skal være gældende på alle projekter. Det betyder blandt andet, at der skabes lærlinge- og praktikpladser både hos regionen selv og hos de private virksomheder, som skal lave dele af arbejdet.
 
Sidst, men ikke mindst, letter aftalen driftsudgifterne på både langt og kort sigt, og det giver mere luft til et presset personale.