Regionsrådet må sikre ordentlige vilkår for sygeplejersker hos AjourCare

20 sygeplejersker, som arbejder med alvorligt syge mennesker, som får
respiratorbehandling i eget hjem skal skifte arbejdsplads. Sygeplejerskerne
var tidligere ansat i regionen, men efter et udbud besluttede flertallet i
regionsrådet at virksomhedsoverdrage dem til det private firma AjourCare.

Frem til udgangen af marts næste år arbejder sygeplejerskerne inden for den
overenskomst, de har med Region Hovedstaden. Derefter skal de overgå til
samme vilkår som øvrige ansatte i AjourCare, som ikke har en overenskomst.

Ifølge regionens kontrakt med AjourCare skal sygeplejerskerne sikres løn og
andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem end for alle andre,
som har et arbejde af samme art og som er dækket under kollektiv
overenskomst.

Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden forhandler med AjourCare. Men det er
langt fra sikkert, at det lykkes at nå til enighed om en overenskomst. Derfor
mener Enhedslisten, at sundhedsudvalget og regionsrådet bør tage stilling til,
hvad der skal ske, hvis sygeplejerskerne ikke får en overenskomst eller
alternativt fra 1. april 2021 sikres samme vilkår, som de har i den nuværende
overenskomst.

Annie Hagel, medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden:

 • Det kan da ikke være rigtigt, at vi som politikere skal være med til at
  sende en opgave i udbud for at opnå besparelser ved at forringe
  sygeplejerskernes løn- og arbejdsforhold. Jeg kan ikke tro, at det er det,
  alle andre partier i regionrådet mener med ”overenskomstlignende”
  forhold. Derfor har vi nu bedt om at få sagen op i regionsrådet og i
  sundhedsudvalget.
 • Indtil videre tyder intet på, at firmaet vil leve op til det krav. Men er de så
  overhovedet de rigtige til opgaven? Enhedslisten stemte imod at
  overdrage medarbejderne til AjourCare, fordi vi frygtede, det ville
  betyde forringelser af deres arbejdsvilkår. Og det har nu vist sig, at
  vores frygt var begrundet.
 • Det vi foreløbig ved om de vilkår, AjourCare har stillet sygeplejerskerne
  i udsigt er at gå fra månedsløn til timeløn, med usikker indtægt til følge,
  at miste 6. ferieuge, omsorgsdage og beskyttede fridage. Det kan man
  ikke kalde overenskomstlignende forhold.