STOP FYRINGER OG NEDLÆGGELSE AF 300 STILLINGER

Marianne Frederik, regionsrådsmedlem

Jeg er enig med FOA og DSR Hovedstaden: Det giver slet ikke mening at fyre sundhedsansatte og undlade at besætte 300 ledige stillinger, når der i den grad mangler personale til de stigende antal opgaver i sundhedsvæsenet.

Rigtig mange har råbt op om de alt for stramme økonomiske rammer for regionerne.

De fem regionsrådsformænd kom med et opråb om, at budgetterne ikke kunne hænge sammen. De bad om ekstra 2,5 mia. kr. og fik 350 mio. kr.

En række sundhedsfaglige foreninger har protesteret i løbet af 2023. Senest, 4.oktober, har de fem næstformænd i MED-udvalgene i regionerne, på vegne af 150.000 ansatte skrevet et åbent brev til Folketinget om den uholdbare situation med den økonomiske underfinansiering.

To virkeligheder
Men det er som om, der er to virkeligheder, som Peder Hvelplund, Enhedslisten Folketinget, siger: En Christiansborg-virkelighed og den reelle virkelighed, som patienter og personale oplever.

Det er ubegribeligt, at regering og folketing ikke vil afsætte flere penge til sundhed og velfærd, men hellere bruge dem på skattelettelser. Samtidig med, at de vil have sundhed i verdensklasse og mindske ulighed. Det går bare ikke!

Vi må fortsat arbejde for at overbevise og presse regering og folketing om nødvendigheden af ekstra økonomisk støtte til den offentlige sundhedssektor.

Indtil regeringen vil åbne mere op for den milliardstore statskasse, må vi gøre, hvad vi kan for at mindske fyringer og ansættelsesstop i Region Hovedstaden. Enhedslisten har foreslået at bruge de penge, der er afsat i reserver i budget 2024, for at undgå fyringer og undgå ansættelsesstop for ca. 300 sundhedsansatte.