Sundhedspersonalet er stadig presset på tid til opgaverne

Sygefraværet er stadig relativt højt og mange, især jordemødre og psykologer har følt sig stressede inden for de seneste seks måneder. De er heller ikke tilfredse med den tid, de har til opgaverne. Det viser en netop gennemført arbejdspladsvurdering for personalet i Region Hovedstaden.

Gennemsnitligt er medarbejderne dog ret tilfredse med deres arbejdsplads, og tilfredsheden er en smule højere end ved målingen i 2017.

Det er flot klaret i et år, der har været præget af store forandringer og mange nye opgaver med Corona. Personalet er især tilfreds med det gode kollegaskab og indflydelsen på arbejdet.

Der er forskelle på tilfredsheden på de forskellige arbejdspladser. Det skal medarbejderudvalgene nu i gang med at kigge på og lægge planer for at skabe forbedringer. Selv om der de seneste år ikke har været generelle nedskæringer på hospitalerne, og der er kommet flere midler til at ansætte flere sygeplejersker og flere i psykiatrien, så vokser mængden af opgaver. Derfor er det stadig vanskeligt at fastholde et godt arbejdsmiljø.

Når vi sammenligner resultatet med rapporter fra Arbejdstilsynet, er vi ikke i tvivl om, at sundhedsvæsenet generelt er presset, særligt fødeområdet og psykiatrien. Derfor har vi fokus på at skaffe ekstra penge og personale til netop disse områder. Det gør vi ved at stille forslag til Danske Regioners økonomiforhandlinger med Finansministeriet og ved budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden.

Fakta om arbejdspladsvurderingen

  • Region Hovedstadens arbejdspladsvurdering er en lovpligtig gennemgang af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, der gennemføres hvert 3. år.
  • 34.418 medarbejdere i Region Hovedstaden har svaret på arbejdspladsvurdering i marts 2021. Det er en svarprocent på 83%.
  • Samtlige arbejdspladser vil i den kommende tid drøfte resultaterne og igangsætte forbedringer, hvor det er nødvendigt.
  • Resultaterne og behovet for forbedringer drøftes ligeledes både i koncernledelsen og i det øverste MED-udvalg.

Se rapporten om Region Hovedstadens arbejdspladsvurdering 2021 på regionens hjemmeside.