Valggrundlag 2017: Miljø og grøn omstilling

Den grønne omstilling kan foregå via trafikplaner, indkøbspolitik, investeringer og vedligeholdelse af bygninger, omstilling til økologi, en energi- og klimapolitik mv.

Noget af denne omstilling sker via midler i sundhedssektoren, mens andet sker via midler fra den regionale udvikling med inddragelse af kommuner, vækstfora, staten med flere.

En del de regionale midler skal også gå til jordrensning for at sikre indeklimaet i bygninger, rent drikkevand og rene vandløb, fjorde og søer.

Økologi

Regionsrådet har vedtaget et såkaldt ’fyrtårnsprojekt’ for 2017-18, under den regionale vækst- og udviklingsstrategi (Revus), der omhandler mål for økologi. Herunder etablering af Madfællesskabet, der blandt andet skal skabe bedre sammenhæng og udnytte synergien mellem by og land. Målet er, at flere offentlige køkkener forpligter sig på at omstille til 30, 60 eller 90 procent økologi. Det støtter Enhedslisten, og vi vil arbejde for, at alle institutioner i Regionen køber 80-90 procent økologisk i løbet af den næste valgperiode.

Jordrensning

Det er regionens opgave at rense de forurenede jorde, men der er alt for få midler. 142 millioner kr. kommer fra staten til at løse opgaven. Det vil måske tage op til 50 år, inden al forurenet jord er renset.
Derfor er det godt hele tiden at finde nye metoder, der kan gøre rensningen billigere og dermed fremme processen. Fx er Collstrop grunden med i en testning af nye metoder.
Ved budget 2017 besluttede alle de andre partier at spare to millioner kr. på dette område. Det støttede Enhedslisten ikke. Der er brug for flere penge til jordrensning.

Energiplan

Regionen har besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk energiplan med mål om at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 2035, og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.
Opgaven er overladt til ”Energi på Tværs” der er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, energiselskaber og kommunerne i regionen. Projektet bliver ledet af partnerorganisationen Gate 21, der samler kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner for at accelerere den grønne omstilling, som det hedder.

Der er udarbejdet et virkemiddelkatalog, som er ambitiøst, indeholder analyser og scenarier og mange gode forslag. Men det kræver jo opfølgning politisk, og det kræver en indsats.
Her vil vi gerne slå et slag for mere geotermi i fjernvarmeforsyningen fremover, da det er en effektiv fossilfri energikilde, bedre end biomasse. Geotermi kræver nogle store investeringer, men er billigt i drift. Det kræver også en ændring af afgifterne, der lige nu er til gavn for biomassen.

Inden for transportsektoren er det nødvendigt at gøre en væsentlig indsats for at reducere udledningen af CO2, da den er stigende. Der er et stort behov for at reducere afhængigheden af biler. Selv om elbiler kan reducere CO2-udledningen, så fylder de stadig på vejene og bruger ressourcer. Derfor er det nødvendigt at skaffe flertal for et udbygget, sammenhængende kollektivt trafiksystem, baseret på vedvarende energikilder, suppleret med cykelstier.

http://www.gate21.dk/project/energi-paa-tvaers-ii/