Valggrundlag 2017: ARBEJDSMILJØ

Hospitalerne og hele sundhedsvæsenet er til for patienternes skyld. Men det er de ansatte der sørger for, at patienterne får den behandling, de har brug for. Region Hovedstaden er arbejdsplads for omkring 36.000 mennesker, hvoraf de fleste arbejder på hospitalerne. De er fagligt dygtige og engagerede og går på arbejde for at gøre deres bedste for patienterne. Men år for år har de ansatte på hospitalerne siden 2003 skullet levere to procent flere behandlinger, uden at økonomien er fulgt med. Det svarer til en produktivitetsstigning på 30 procent, og det har dramatiske konsekvenser for arbejdsmiljø, kvalitet og patienternes sikkerhed.

Personalet har længe sendt nødråb, fordi de er alvorligt bekymrede ikke bare for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes sikkerhed. Jo stærkere læger, sygeplejersker og sosu’er skal løbe, desto større er risikoen for, at der sker fejl, som i værste fald kan være uoprettelige eller livsfarlige for patienterne. Hvor galt det står til, kan aflæses af det stadig større beløb, der hvert år afsættes til patienterstatninger og de talrige påbud fra Arbejdstilsynet, som hospitalerne får.

Stop kravet om 2 procents produktivitetsstigning

Enhedslisten har i regionsrådet gang på gang advaret mod konsekvenserne af de tvungne produktivitetsstigninger og opfordret de andre regionsrådsmedlemmer til at lægge pres på deres partier i Folketinget for at få stoppet kravet. Der synes nu endelig at være bred enighed om, at kravet skal fjernes. Spørgsmålet er, hvad der så kommer i stedet.

Godt arbejdsmiljø er nødvendigt for en god behandling

Vi er overbeviste om, at et ordentligt arbejdsmiljø og arbejdsglæde i dagligdagen på hospitalerne er en betingelse for god behandling, pleje og omsorg for patienterne. Der skal tid og overskud til reel inddragelse af både patienter og pårørende. Men ansatte fortæller, hvordan de har svært ved at nå det, de ved er fagligt bedst, og det de helst vil gøre for patienterne.

Dertil kommer, at Region Hovedstaden i 2015 fik 45 påbud fra Arbejdstilsynet. Især i psykiatrien er der flere steder et dårligt arbejdsklima. Påbud synes ikke at virke. Derfor vil Enhedslisten arbejde for, at regionerne kan idømmes bøder, hvis de ikke retter op på forholdene efter et påbud. Desuden vil vi opfordre medarbejderne til at bruge whistleblower- ordningen, når de oplever kritisable forhold og dårlig ledelse. Ligesom vi vil samarbejde med de faglige organisationer om at gøre arbejdsmiljøet bedre.